Dış İlişkiler

Jeopolitik olarak Türkiye kadar hassas bir konumda olan çok az ülke vardır. Ülkemiz, uzun yıllar boyunca Doğu ile Batı arasında hem bir köprü hem de bir ‘tampon’ görevi görmüştür. Ancak bu görevine rağmen Türkiye, çoğu zaman güç ve sorumluluğunu yeterince gösterememiş uzun yıllar boyunca kendi dünyasına gömülmüş, Batı ile ilişkileri iyi ama güçsüz bir ülke olarak yoluna devam etmiştir. Son yıllarda devreye sokulan “komşularla sıfır sorun” politikası ile birlikte, Ermenistan ve Kuzey Irak’taki Kürtlerle eski kavgaların bir kenara bırakılmış, Rusya ile ticari ilişkiler artmış ve Arap ülkeleriyle ilişkiler ilerletilmiştir. Türkiye, sorun yaşayan komşularına akıl hocalığı yapabileceği halde; fazla toy, müsamahakâr ve inatçı davranmıştır. Ama en önemlisi bölgenin her an tutuşmaya hazır karmaşık yapısını tam olarak kavrayamadığını göstermiştir.

Bu bilgiler ışığında Türkiye’nin kendi görevlerini daha iyi yerine getirebilmesi ve son yıllardaki komşularıyla olan iyi ilişkilerinin devamını getirebilmesi için yapması gerekenler nelerdir?