Ekonomi

Türkiye’nin doğu ve batı bölgeleri arasında gelir düzeyleri açısından büyük farklılıklar bulunmaktadır. Kişi başına GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) düzeyi batı bölgelerinde Türkiye ortalamasının epey üzerine çıkarken (örneğin İstanbul’da ve doğu Marmara’da %160), doğu bölgelerinde Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır (örneğin Güneydoğu Anadolu’da %50, Ortadoğu Anadolu’da %40). Bu yüzden geri kalmış bölgelerden gelişmiş yörelere doğru yoğun bir göç yaşanmakta ve bu durum büyük şehirlerde çarpık kentleşmenin yanı sıra asayiş sorunlarına da yol açmaktadır.

Türkiye’de ülkelerin gelişmişlikleri ile ilgili önemli bir faktör olan kişi başına GSYİH (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla) nasıl arttırılabilir?