Hukuk

Geçtiğimiz yılın (2018) verilerine göre hakim ve savcı mezunlarının sayısı 20 bini bulmuştur. Yeni mezunların atandığı davaların denetimsizliğinden ötürü hukuksal açıdan yargı süreci deneyimsiz hakimlerle yavaşlamakta, gecikmektedir. Dava sürecinin uzamasından ötürü alınan kararlar değişmektedir. Sürecin uzaması aynı zamanda avukat ve sanıkları zor duruma düşürmekte, yormaktadır.

Bu sebeple yargı sürecin uzaması ve yargı bağımsızlığını yitirmesi sorunu nasıl çözülebilir?