Sağlık

Tıbbi cihaz sektörü, çok geniş ürün yelpazesine sahip olması ve sağlık ihtiyaçlarının dünya ve ülkemizde gün geçtikçe artış göstermesi nedeniyle oldukça dinamiktir. Bu özelliği nedeniyle Ar-Ge ve inovasyona açık, fırsatlarla dolu bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. OECD ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda 2000-2014 yılları arasında yapılan ar-ge harcamalarının milli gelire oranının yükseldiği görülmektedir. İsrail, Kore ve Japonya bu konuda ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Bu oran İsrail’de %4,21, Kore’de %4,15 ve Japonya’da %3,50’dir. İrlanda, İsveç, Çin ve Danimarka ise %3’lük seviyenin üzerindeki diğer ülkelerdir. Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı OECD ülkelerinde ortalama %2,4’tür. Türkiye’de ise bu oran 2013 yılı itibariyle %0,95’tir.

Yukarıda verilen bilgilere dayanılarak Türkiye’de yerli tıbbi cihaz üretiminin sağlanması ve yurtdışından alımın azalması için neler yapılabilir?